Physicist / Electro-Optical Engineer – High-Power Lasers
YFA - 75

סיון מפתחת ומייצרת לייזרים רבי הספק חדשניים לתעשיות אזרחיות ולתעשיית הביטחון. סיון צומחת במהרה וכיום מועסקים בחברה מעל ל- 100 עובדים והיא פועלת משטח של 2500 מטר, בירושלים, הכולל חדרים נקיים, מעבדות וקוויי ייצור

 

פיסיקאי/מהנדס אלקטרו-אופטיקה למחלקת פיתוח לייזרים בהספקים גבוהים

תיאור משרה 

תחומי האחריות כוללים:

פיתוח לייזרים לדור הבא של מוצרי החברה 

מעבר מפיתוח לייצור

עבודה מול כל הדיסציפלינות בחברה

עבודה מאתגרת עם מערכות בהספקים גבוהים 

 

כישורים נדרשים:

תואר ראשון/שני בפיסיקה או אלקטרו-אופטיקה

יכולת אישית גבוהה

יכולת לעבודה עצמאית במעבדה

רקע בתחום הלייזרים מהווה יתרון 

בבקשה לשלוח קורות חיים ל : info@Civan.co.il